Αποστολή εντός 24 ωρών

Τόπος παράδοσης

Τα Προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που δηλώνετε κατά την παραγγελία σας, εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Τρόπος και Χρόνος παράδοσης

Η αποστολή των Προϊόντων που έχετε παραγγείλει, γίνεται εντός 24 ωρών. Τα Προϊόντα αποστέλλονται μέσω της εταιρείας «Γενική ταχυδρομική» για όλη την Ελληνική Επικράτεια και μέσω «ΕΛΤΑ Courier» για το εξωτερικό.
Η ανωτέρω προθεσμία δεν ισχύει σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων, απεργιών, Σαββάτου, Κυριακής, Αργιών και περιόδων εκπτώσεων και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης.
Σε περίπτωση προβλήματος ή απορίας παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30)22830 26633.

Ευθύνη κατά την παράδοση

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας παραμένει η μόνη υπεύθυνη για τυχόν βλάβη ή απώλεια των προϊόντων σας μέχρι εσείς (ή τρίτοι που εσείς θα έχετε εξουσιοδοτήσει) να αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των Προϊόντων.
Εάν κατά την ορισθείσα ημερομηνία παράδοσης, εσείς δε βρίσκεστε στη δηλωθείσα διεύθυνση για να παραλάβετε τα Προϊόντα, η μεταφορική μας εταιρεία , θα προσπαθήσει άλλες δύο (2) φορές, τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, έτσι ώστε να σας παραδώσουν την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που τελικά η αποστολή δεν επιτευχθεί, τότε η παραγγελία σας επιστρέφει αυτομάτως σε εμάς και καταχωρείται ως «Άρνηση». Ρητά συμφωνείται και κατ’ εξαίρεση του γενικού κανόνα της ευθύνης που μας αφορά, φέρετε εσείς την ευθύνη απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων. Τα δε Προϊόντα, φυλάσσονται σύμφωνα με τους όρους της μεταφορικής και με δική σας δαπάνη.